Αρχείο : south_america_large_detailed_political_map.jpg
Χάρτης-Νότια Αμερική-south_america_large_detailed_political_map.jpg
2376x2952 (Εικονοστοιχείο)
JPG (Μορφότυπο)

Χάρτης : Νότια Αμερική
Πνευματική ιδιοκτησία : www.vidiani.com