Αρχείο : south-america-map.gif
Χάρτης-Νότια Αμερική-south-america-map.gif
328x462 (Εικονοστοιχείο)
GIF (Μορφότυπο)

Χάρτης : Νότια Αμερική
Πνευματική ιδιοκτησία : www.yourchildlearns.com