Αρχείο : satopo.jpg
Χάρτης-Νότια Αμερική-satopo.jpg
463x597 (Εικονοστοιχείο)
JPG (Μορφότυπο)

Χάρτης : Νότια Αμερική
Πνευματική ιδιοκτησία : www.worldatlas.com