Αρχείο : South-America-political-and-hydrographic-Map.jpg
Χάρτης-Νότια Αμερική-South-America-political-and-hydrographic-Map.jpg
1225x1735 (Εικονοστοιχείο)
JPG (Μορφότυπο)

Χάρτης : Νότια Αμερική
Πνευματική ιδιοκτησία : www.zonu.com