Αρχείο : southamerica-political-map.png
Χάρτης-Νότια Αμερική-southamerica-political-map.png
750x881 (Εικονοστοιχείο)
PNG (Μορφότυπο)

Χάρτης : Νότια Αμερική
Πνευματική ιδιοκτησία : www.freeworldmaps.net