Αρχείο : latin-america-map-night-life-nightlife-rmc-image-1001.gif
Χάρτης-Νότια Αμερική-latin-america-map-night-life-nightlife-rmc-image-1001.gif
1078x1310 (Εικονοστοιχείο)
GIF (Μορφότυπο)

Χάρτης : Νότια Αμερική
Πνευματική ιδιοκτησία : fransworldcruise.files.wordpress.com