Αρχείο : samera.gif
Χάρτης-Νότια Αμερική-samera.gif
550x682 (Εικονοστοιχείο)
GIF (Μορφότυπο)

Χάρτης : Νότια Αμερική
Πνευματική ιδιοκτησία : www.worldatlas.com