Αρχείο : south-america-map.jpg
Χάρτης-Νότια Αμερική-south-america-map.jpg
973x1252 (Εικονοστοιχείο)
JPG (Μορφότυπο)

Χάρτης : Νότια Αμερική
Πνευματική ιδιοκτησία : www.maps-world.net