Αρχείο : academia_south_america_political_lg.jpg
Χάρτης-Νότια Αμερική-academia_south_america_political_lg.jpg
2410x3293 (Εικονοστοιχείο)
JPG (Μορφότυπο)

Χάρτης : Νότια Αμερική
Πνευματική ιδιοκτησία : www.worldmapsonline.com