Αρχείο : south_america_detailed_political_map.jpg
Χάρτης-Νότια Αμερική-south_america_detailed_political_map.jpg
1700x1700 (Εικονοστοιχείο)
JPG (Μορφότυπο)

Χάρτης : Νότια Αμερική
Πνευματική ιδιοκτησία : www.vidiani.com