Αρχείο : large_detailed_old_political_map_of_south_america_1892.jpg
Χάρτης-Νότια Αμερική-large_detailed_old_political_map_of_south_america_1892.jpg
1499x2058 (Εικονοστοιχείο)
JPG (Μορφότυπο)

Χάρτης : Νότια Αμερική
Πνευματική ιδιοκτησία : www.vidiani.com