Αρχείο : 1870_Johnson_Map_of_South_America_-_Geographicus_-_SouthAmerica-johnson-1870.jpg
Χάρτης-Νότια Αμερική-1870_Johnson_Map_of_South_America_-_Geographicus_-_SouthAmerica-johnson-1870.jpg
3577x5000 (Εικονοστοιχείο)
JPG (Μορφότυπο)

Χάρτης : Νότια Αμερική
Πνευματική ιδιοκτησία : upload.wikimedia.org