Αρχείο : LGBT_Flag_map_of_South_America.png
Χάρτης-Νότια Αμερική-LGBT_Flag_map_of_South_America.png
2000x3158 (Εικονοστοιχείο)
PNG (Μορφότυπο)

Χάρτης : Νότια Αμερική
Πνευματική ιδιοκτησία : upload.wikimedia.org