Αρχείο : south_america_large_detailed_political_map_with_all_roads_and_cities_for_free.jpg
Χάρτης-Νότια Αμερική-south_america_large_detailed_political_map_with_all_roads_and_cities_for_free.jpg
1536x2200 (Εικονοστοιχείο)
JPG (Μορφότυπο)

Χάρτης : Νότια Αμερική
Πνευματική ιδιοκτησία : www.vidiani.com