Αρχείο : south-america-map1.jpg
Χάρτης-Νότια Αμερική-south-america-map1.jpg
2309x2833 (Εικονοστοιχείο)
JPG (Μορφότυπο)

Χάρτης : Νότια Αμερική
Πνευματική ιδιοκτησία : www.thehistoryblog.com