Αρχείο : 1855_Colton_Map_of_South_America_-_Geographicus_-_SouthAmerica-colton-1855.jpg
Χάρτης-Νότια Αμερική-1855_Colton_Map_of_South_America_-_Geographicus_-_SouthAmerica-colton-1855.jpg
3335x4000 (Εικονοστοιχείο)
JPG (Μορφότυπο)

Χάρτης : Νότια Αμερική
Πνευματική ιδιοκτησία : upload.wikimedia.org