Αρχείο : america_south_1910.jpg
Χάρτης-Νότια Αμερική-america_south_1910.jpg
1695x2228 (Εικονοστοιχείο)
JPG (Μορφότυπο)

Χάρτης : Νότια Αμερική
Πνευματική ιδιοκτησία : www.emersonkent.com