Αρχείο : South-America-political-map.png
Χάρτης-Νότια Αμερική-South-America-political-map.png
1536x2200 (Εικονοστοιχείο)
PNG (Μορφότυπο)

Χάρτης : Νότια Αμερική
Πνευματική ιδιοκτησία : www.zonu.com