Файл : UniqueWorld-over09.jpg
Карта-Свят-UniqueWorld-over09.jpg
1000x654 (Пиксел)
JPG (Файлов формат)

Карта : Свят
Авторско право : www.wall-maps.com