Tập tin : Upsidedown+Map+Of+The+World--Optimized.JPG
Bản đồ-Thế giới-Upsidedown+Map+Of+The+World--Optimized.JPG
1600x1105 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : 3.bp.blogspot.com