แฟ้ม : World_Map_1951.jpg
แผนที่-โลก-World_Map_1951.jpg
1600x1200 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : t.wallpaperweb.org