แฟ้ม : Upsidedown+Map+Of+The+World--Optimized.JPG
แผนที่-โลก-Upsidedown+Map+Of+The+World--Optimized.JPG
1600x1105 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : 3.bp.blogspot.com