แฟ้ม : 10_world-map.gif
แผนที่-โลก-10_world-map.gif
4500x2234 (พิกเซล)
GIF (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : images.wikia.com