แฟ้ม : GDP_nominal_per_capita_world_map_IMF_2008.png
แผนที่-โลก-GDP_nominal_per_capita_world_map_IMF_2008.png
1800x820 (พิกเซล)
PNG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : upload.wikimedia.org