แฟ้ม : religion-map.jpg
แผนที่-โลก-religion-map.jpg
1921x956 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : mapcollection.files.wordpress.com