แฟ้ม : World_Unemployment.gif
แผนที่-โลก-World_Unemployment.gif
2000x883 (พิกเซล)
GIF (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : upload.wikimedia.org