แฟ้ม : world-map-region.jpg
แผนที่-โลก-world-map-region.jpg
1386x714 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : 1.bp.blogspot.com