แฟ้ม : time_95.jpg
แผนที่-โลก-time_95.jpg
2719x1454 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.lib.utexas.edu