แฟ้ม : world_600w.jpg
แผนที่-โลก-world_600w.jpg
600x377 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : worldpress.org