แฟ้ม : world-time-zone-map.gif
แผนที่-โลก-world-time-zone-map.gif
800x452 (พิกเซล)
GIF (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.timetemperature.com