แฟ้ม : world-map-image-picture-clipart-3.jpg
แผนที่-โลก-world-map-image-picture-clipart-3.jpg
925x684 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.magicalmaths.org