แฟ้ม : original.jpg
แผนที่-โลก-original.jpg
900x636 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : cdn-s3-3.wanelo.com