แฟ้ม : 4176140-world-map.jpg
แผนที่-โลก-4176140-world-map.jpg
1200x960 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : us.123rf.com