แฟ้ม : detailed_physical_map_of_the_world.jpg
แผนที่-โลก-detailed_physical_map_of_the_world.jpg
3500x2000 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.vidiani.com