แฟ้ม : white-environmental-world-map-poster.jpg
แผนที่-โลก-white-environmental-world-map-poster.jpg
1928x1176 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.mapsinternational.co.uk