แฟ้ม : original.jpg
แผนที่-โลก-original.jpg
960x540 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : img.gawkerassets.com