แฟ้ม : 640px-Fertility_rate_world_map_2.png
แผนที่-โลก-640px-Fertility_rate_world_map_2.png
640x296 (พิกเซล)
PNG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : upload.wikimedia.org