แฟ้ม : political-world-map-white-thin-b6a.png
แผนที่-โลก-political-world-map-white-thin-b6a.png
1357x628 (พิกเซล)
PNG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.outline-world-map.com