แฟ้ม : Political_World_Map_3.jpg
แผนที่-โลก-Political_World_Map_3.jpg
1285x657 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : images.wikia.com