แฟ้ม : world-physical-map.jpg
แผนที่-โลก-world-physical-map.jpg
1200x778 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : geology.com