แฟ้ม : world-map.jpg
แผนที่-โลก-world-map.jpg
473x309 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : imgc.allpostersimages.com