แฟ้ม : dep_3222056-World-map.jpg
แผนที่-โลก-dep_3222056-World-map.jpg
450x293 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : static4.depositphotos.com