แฟ้ม : world_map.jpg
แผนที่-โลก-world_map.jpg
1156x802 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.emersonkent.com