แฟ้ม : upsideDownMap.jpg
แผนที่-โลก-upsideDownMap.jpg
800x516 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.wall-maps.com