แฟ้ม : world_map.gif
แผนที่-โลก-world_map.gif
441x206 (พิกเซล)
GIF (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : visitnepal.com