แฟ้ม : world_climate_map-s.jpg
แผนที่-โลก-world_climate_map-s.jpg
432x238 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.theodora.com