แฟ้ม : world_map_24.gif
แผนที่-โลก-world_map_24.gif
531x268 (พิกเซล)
GIF (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.theodora.com