แฟ้ม : sum.gif
แผนที่-โลก-sum.gif
250x169 (พิกเซล)
GIF (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : english.freemap.jp