แฟ้ม : vansant.jpg
แผนที่-โลก-vansant.jpg
989x518 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : odt.org