แฟ้ม : map-of-the-world.gif
แผนที่-โลก-map-of-the-world.gif
500x292 (พิกเซล)
GIF (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.sothink.com